DE MISSIE VAN PROJECT SOWHAT

Het grote doel van SOwhAt!

SOwhAt! heeft als gespreksopener het doel om de seksuele gezondheid van (Limburgse) jongeren te bevorderen. Een flinke uitdaging die wij niet alleen kunnen en willen aangaan. Om dit daadwerkelijk te kunnen realiseren hebben wij onze missie opgedeeld in twee (relatief) kleinere doelen:

  • Seksuele gezondheid op een laagdrempelige manier bespreekbaar maken door o.a. de taal van jongeren te spreken. Hiermee willen wij het taboe op seksualiteit doorbreken tussen jongeren onderling, ouders en kinderen, docenten en leerlingen, en ook scholen en organisaties.
  • Het bieden van een structurele oplossing door het verbinden en ondersteunen van het huidige aanbod aan seksuele voorlichting.

Wat is een gespreksopener?

SOwhAt! als gespreksopener is een luchtige, prikkelende boodschap of contactmoment die jongeren aanspreekt (op hun behoeften & verwachtingen) om soms ongemakkelijke onderwerpen zoals seksualiteit, makkelijker bespreekbaar te maken.

Het gedachtegoed van SOwhAt

Seksuele gezondheid is meer dan veilig vrijen. Dat we niet zonder bescherming de wondere wereld van seks moeten betreden weten wij natuurlijk allemaal. Maar waar we minder bij stilstaan is dat het bij seks – naast dat het fijn is – ook draait om verstandige keuzes te maken. Sterker nog: verstandige keuzes die je zelf bepaalt. Ook al blijkt dat vaker nog makkelijker gezegd dan gedaan.

Verstandige keuzes… Waarin dan? Om te beginnen hoe je omgaat met anderen. Dat je anderen behandelt precies zoals je zelf wil worden behandeld. Met respect. Dat je nadenkt over wat jij wel óf juist niet wil, zodat je je eigen grenzen leert kennen en die grenzen dan ook durft uit te spreken. Net zo belangrijk is dat je weet (of wil weten) waarom je beschermde/veilige seks hebt en hoe je ongewenste situaties kan voorkomen. Wat wij willen benadrukken is dat je die verstandige keuze niet alleen vooraf maar ook achteraf kan maken. In de heat of the moment kan het altijd nét iets anders lopen… Maar dat is niks om je voor te schamen.

Jammer genoeg heerst er nog vaak een taboe op seksualiteit en houden wij meningen en gedachten hierover liever voor onszelf. Soms tegen beter weten in. Juist daarom moeten wij het bespreekbaar(der) maken. Belangrijk is om het gesprek rondom seksuele gezondheid op een goede manier te openen. Een manier waar aandacht is voor het gevoelsaspect binnen seksualiteit. Waarbij jongeren én hun omgeving, aangezien deze een grote rol speelt, centraal staan. Vrienden, ouders maar zeker ook de organisaties waar jongeren mee in contact komen. Iedereen heeft een stukje verantwoordelijkheid. Een van de uitdagingen van SOwhAt! is dan ook om de (in)directe omgeving van jongeren dit gedachtegoed te laten omarmen en te delen.

Hoewel wij het gedachtegoed liever niet willen vangen in een nieuwe trendy term is het wel nodig om jongeren houvast te bieden. Dus geen verwijtende vinger of het opleggen van een bepaalde norm, wel het geven van een kader. Een kader die jongeren de handvatten en ruimte biedt om zelf over seksualiteit na te denken en te redeneren. Dat kader noemen wij: verstandig vrijen. Hierin vinden wij het belangrijker dat wij als organisaties, samen met jongeren en hun omgeving, op zoek gaan naar een herdefiniëring van seks.

HOE IS SOWHAT TOT STAND GEKOMEN?

EEN REISJE DOOR DE TIJD.

JULI 2017

WAAR STAAN WE NU?

APR - AUG 2015

Ontwikkelfase

  • In samenwerking met Basecamp Games en SoAP zijn de concepten doorontwikkeld tot speelbare prototypes.

JAN - MRT 2015

Creatieve sessies

  • Behoeften van jongeren peilen;
  • Inzichten krijgen in hoe zij seksualiteit ervaren, wat zij belangrijk vinden en hoe zij tegen seksuele voorlichting aankijken.

DEC 2014

Slap gelul, hard gemaakt

  • Inzichten uit de kennis- en doelgroepsessies zijn in één boekje bijeen gebracht, genaamd: “Slap gelul, hard gemaakt.” De inzichten zijn gebruikt als basis voor de creatieve sessies waarbij nagedacht is over het product.

OKT - NOV 2014

Doelgroepsessies

  • Behoeften van jongeren peilen;
  • Inzichten krijgen in hoe zij seksualiteit ervaren, wat zij belangrijk vinden en hoe zij tegen seksuele voorlichting aankijken.

SEP 2014

Kennissessies

  • Behoeften van participartners peilen;
  • Inzichten krijgen in feiten en cijfers, doelgroep en huidige middelen.

In opdracht van de gemeente Maastricht is in 2014 het participatieproject SOwhAt! van start gegaan. Dit naar aanleiding van de verontrustende resultaten uit de GGD-factsheet over de seksuele gezondheid van Zuid-Limburgse jongeren. Reden genoeg om in actie te schieten. Om hier een antwoord op te vinden bundelde gemeente Maastricht de krachten van alle relevante organisaties en initiatieven samen in één project. Het doel? Een product bedenken dat enerzijds aanzet tot gedragsverandering en anderzijds bestaande initiatieven aanvult en ondersteunt.

Een flink vraagstuk! Om deze behapbaar te maken zijn een reeks inspirerende sessies gehouden met de participerende organisaties (De Participartners) en natuurlijk jongeren. Een zo compleet mogelijk beeld hebben van de situatie is essentieel evenals het creëren van een centraal vertrekpunt wanneer verschillende partijen samenwerken. Om dit te realiseren zijn daarom verschillende soorten sessies georganiseerd:

ACTIVITEITENMETER

WAT STAAT ER TE GEBEUREN?

GELUKT!

EINDDOEL

subsidie is binnen!
Draagvlak creëren + Subsidie(s) aanvragen
gestart
Doorontwikkeling van SOwhAt! De Game
start november 2017
Pilot in drie centrum-gemeenten van
Z-Limburg
start november 2017
Onderzoek naar effectiviteit v. SOwhAt! i.s.m. GGDzl en Academische Werkplaats
juli 2018
Bij bewezen succes lancering Stichting SOwhAt!

+
Structurele oplossing voor seksuele gezondheid implementeren