DE MISSIE VAN PROJECT SOWHAT

Het grote doel van SOwhAt!

SOwhAt! heeft als gespreksopener het doel om de seksuele gezondheid van (Limburgse) jongeren te bevorderen. Een flinke uitdaging die wij niet alleen kunnen en willen aangaan. Om dit daadwerkelijk te kunnen realiseren hebben wij onze missie opgedeeld in twee (relatief) kleinere doelen:

  • Seksuele gezondheid op een laagdrempelige manier bespreekbaar maken door o.a. de taal van jongeren te spreken. Hiermee willen wij het taboe op seksualiteit doorbreken tussen jongeren onderling, ouders en kinderen, docenten en leerlingen, en ook scholen en organisaties.
  • Het faciliteren en verbinden van organisaties om toe te werken naar een structureel integraal (les)aanbod. Een seksueel curriculum dat is afgestemd op de behoeften van jongeren en scholen maar ook organisaties.

Wat is een gespreksopener?

SOwhAt! als gespreksopener is een luchtige, prikkelende boodschap of contactmoment die jongeren aanspreekt (op hun behoeften & verwachtingen) om soms ongemakkelijke onderwerpen zoals seksualiteit, makkelijker bespreekbaar te maken.

Het Gedachtegoed van Sowhat!

Wij zetten ons in voor alle jongeren in Limburg. Het is ons doel om de seksuele gezondheid van deze jongeren te bevorderen. Dit willen wij doen door een structureel en integraal aanbod van seksuele en relationele vorming te creëren. Als organisaties die zich bezighouden met jongeren en/of seksuele gezondheid, hebben wij de intentie uitgesproken om onze verschillende producten en initiatieven op elkaar af te stemmen.

In de toekomst wordt gekeken hoe we de inhoud en verschillende visies op elkaar kunnen laten aansluiten. Wij geloven dat integraal werken een eerste stap is om als organisaties een steentje bij te dragen aan de ‘seksuele en relationele’ opvoeding van jongeren. Deze verantwoordelijkheid delen wij natuurlijk met gemeenten, scholen en ouders (of verantwoordelijken/begeleiders). Met deze eerste aanzet van ons manifest, geven wij het startschot.

Op naar een structureel, integraal aanbod. Op naar een seksueel gezond Limburg!

bulletpoint

Wij zetten ons in voor alle jongeren in Limburg.

bulletpoint

In onze zoektocht naar een structureel en integraal aanbod, zijn jongeren belangrijke partners. Zij moeten dan ook echt onderdeel zijn van het ontwikkelproces.

bulletpoint

Wij zijn ons ervan bewust dat we de focus niet alleen op de jongeren moet liggen. Het gaat ook om het betrekken van hun omgeving. Denk bijvoorbeeld aan hun ouders.

bulletpoint

Wij vinden dat iedereen gelijk is maar we moeten niet blind zijn voor de verschillen tussen jongeren. Het klinkt misschien cliché maar het feit blijft dat iedereen anders denkt, doet en beleefd. Daar moeten wij ons altijd bewust van zijn en rekening mee houden.

bulletpoint

Wij weten dat seksuele gezondheid een van de vele belangrijke thema’s is en dat het tot een bredere vorming behoort. Desondanks geloven wij dat als we erin slagen om een structureel en integraal aanbod te realiseren, dat het een inspirerend voorbeeld is voor alle thema’s. Wij durven daarom te denken dat een structurele samenwerking op seksueel en relationeel gebied – in potentie – een aanzet is voor een sociaal- maatschappelijk curriculum voor Limburgse jongeren.

bulletpoint

Wij willen een structureel en integraal aanbod creëren dat rekening houdt met het opgroeien van jongeren. Dat betekent: een aanbod dat meegroeit met hun ontwikkeling.

bulletpoint

Wij vinden dat de focus op het individu belangrijk is, maar ook het groepsverband (en de dynamiek daartussen) is interessant. Het is ook onze taak om jongeren te leren dat iedereen verschillend is/kan zijn. En het respecteren van die verschillen is een uitgangspunt.

bulletpoint

Wij richten ons niet alleen op preventie maar ook wanneer het mis dreigt te gaan of helaas is gegaan.

bulletpoint

Wij waken voor naïviteit en laten ons niet verleiden tot de gedachte dat alle jongeren een goede basiskennis hebben van seksuele en relationele vorming.

bulletpoint

Hebben wij punten over het hoofd gezien en mis je iets belangrijks? Laat het ons weten.

HOE IS SOWHAT TOT STAND GEKOMEN?

EEN REISJE DOOR DE TIJD.

JULI 2017

WAAR STAAN WE NU?

APR - AUG 2015

Ontwikkelfase

  • In samenwerking met Basecamp Games en SoAP zijn de concepten doorontwikkeld tot speelbare prototypes.

JAN - MRT 2015

Creatieve sessies

  • Behoeften van jongeren peilen;
  • Inzichten krijgen in hoe zij seksualiteit ervaren, wat zij belangrijk vinden en hoe zij tegen seksuele voorlichting aankijken.

DEC 2014

Slap gelul, hard gemaakt

  • Inzichten uit de kennis- en doelgroepsessies zijn in één boekje bijeen gebracht, genaamd: “Slap gelul, hard gemaakt.” De inzichten zijn gebruikt als basis voor de creatieve sessies waarbij nagedacht is over het product.

OKT - NOV 2014

Doelgroepsessies

  • Behoeften van jongeren peilen;
  • Inzichten krijgen in hoe zij seksualiteit ervaren, wat zij belangrijk vinden en hoe zij tegen seksuele voorlichting aankijken.

SEP 2014

Kennissessies

  • Behoeften van participartners peilen;
  • Inzichten krijgen in feiten en cijfers, doelgroep en huidige middelen.

In opdracht van de gemeente Maastricht is in 2014 het participatieproject SOwhAt! van start gegaan. Dit naar aanleiding van de verontrustende resultaten uit de GGD-factsheet over de seksuele gezondheid van Zuid-Limburgse jongeren. Reden genoeg om in actie te schieten. Om hier een antwoord op te vinden bundelde gemeente Maastricht de krachten van alle relevante organisaties en initiatieven samen in één project. Het doel? Een product bedenken dat enerzijds aanzet tot gedragsverandering en anderzijds bestaande initiatieven aanvult en ondersteunt.

Een flink vraagstuk! Om deze behapbaar te maken zijn een reeks inspirerende sessies gehouden met de participerende organisaties (De Participartners) en natuurlijk jongeren. Een zo compleet mogelijk beeld hebben van de situatie is essentieel evenals het creëren van een centraal vertrekpunt wanneer verschillende partijen samenwerken. Om dit te realiseren zijn daarom verschillende soorten sessies georganiseerd:

ACTIVITEITENMETER

WAT STAAT ER TE GEBEUREN?

GELUKT!

EINDDOEL

subsidie is binnen!
Draagvlak creëren + Subsidie(s) aanvragen
gestart
Doorontwikkeling van SOwhAt! De Game
start november 2017
Pilot Zuid-Limburg + effectiviteitsonderzoek GGDzl en Academische Werkplaats
november 2018
Delen projectresultaten & eerste aanzet van het Manifest
januari 2019
evaluatierapport & einde experiment

Vragen?

Schroom niet en neem contact met ons op!

JOIN THE GANG!

 

LAAT HIER JE CONTACTGEGEVENS EN BERICHTJE ACHTER.